Corona protocol

Voorzorgsmaatregelen bij een bezichtiging van een pand

 

Bij een bezichtiging van een pand moeten de hiernavolgende

voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden. Dit in overeenstemming met het ‘Protocol

voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector’, dat tot doel heeft de veiligheid te garanderen in

het licht van de strijd tegen het COVID-19-virus.

▶ Tijdens het plaatsbezoek moet de social distancing te allen tijde gerespecteerd worden

▶ Er worden geen handen geschud

▶ Beperk de duurtijd van het bezoek en neem eventueel na het bezoek (telefonisch)

contact op met de vastgoedmakelaar voor verdere bespreking

▶ Ga nooit zonder afspraak op plaatsbezoek

▶ Breng je eigen mondmasker mee en respecteer de mondmaskerplicht

▶ Pas de nodige handhygiëne toe bij aanvang van het bezoek. De vastgoedmakelaar

voorziet hiertoe het nodige materiaal

▶ Respecteer het tijdslot dat de vastgoedmakelaar voorstelde. Kom niet te laat en maak

het bezoek niet nodeloos langer dan vereist om een goed beeld te krijgen van het pand

▶ Bij een bezoek mogen maximaal 3 volwassen personen aanwezig zijn, de

vastgoedmakelaar en bewoners niet inbegrepen. Raak tijdens bezichtigingen geen

deuren of voorwerpen aan. De vastgoedmakelaar opent alle deuren, ramen en/of kasten

▶ Blijf thuis als jij of iemand uit je nauwe contacten ziekteverschijnselen vertoont of in

contact is geweest met iemand die ziekteverschijnselen vertoont of als je valt onder de

quarantaineverplichtingen

▶ Heb je een risico-contact gehad, ben je in afwachting van testresultaten of werd

je positief getest? Meld dit dan zonder uitstel aan de Covid-19-coördinator van het

vastgoedkantoor, wiens contactgegevens je hier terugvindt:

Corona-coördinator kantoor: Katrien Broodcoorens (GSM 0475/870.312 – e-mail: groep.bg@portima.be)

▶ Volg altijd de aanwijzingen van de vastgoedmakelaar

▶ Voorafgaand aan het bezoek zal de vastgoedmakelaar ter plaatse met jou nogmaals

de regels overlopen, zodat je duidelijk zicht hebt op de voorzorgsmaatregelen en

veiligheidsvoorschriften die garanderen dat het bezoek veilig verloopt.

▶ Wil je deze en andere voorzorgsmaatregelen nog eens rustig overlopen? Dat kan

onder meer via de handige informatievideo die door het Beroepsinstituut van

Vastgoedmakelaars ter beschikking wordt gesteld (https://www.youtube.com/

watch?v=uDcRXZi29d4).